Teologisk fundament

CrossYogas teologiske grundsætninger


Der er jævnligt folk fra det kirkelige miljø som udtrykker bekymring over hvorvidt yoga kan være kristen praksis. Vil du gerne have et dybdegående forklaring på sagen, vil vi anbefale, at du læser rapporten som der er linkes til i højre side.


I CrossYoga har vi i et år arbejdet med vores teologiske grundsætninger for at tydeliggøre hvad vi tror på og hvad vi arbejder for. De er nævnt neden for og efterfølgende uddybet. 


CrossYoga er ikke en yoga-stil dvs. en bestemt måde at bevæge sig på, men en særlig yoga-filosofi (filosofi forstået som tanker om væren, livet, menneskesyn). Vi ser CrossYoga som et redskab til at dyrke relationen til Gud.

CrossYoga bygger på det kristne livs- og menneskesyn, sådan som det beskrives i Bibelen. Vi er klar over, at der er divergerende opfattelser af, hvad dette betyder, og derfor har vi beskrevet de mest centrale pointer i det, der udgør CrossYogas teologiske grundsætninger.


  • Hvert eneste menneske er skabt af Gud i kærlighed og til kærlighed. Derfor vil Gud relation med os.
  • Vi er kaldet til at elske vores næste som os selv. Det fordrer grundlæggende respekt for alle mennesker.
  • Mennesket er en holistisk skabning med krop, sjæl, sind og ånd.
  • Vi tror på den almægtige skaber som udtrykt i den treenige Gud; Fader, Søn og Helligånd.
  • Jesus Kristus er vejen til fuldkommen frelse.
  • Vi tror på menneskelig vækst og udvikling gennem Jesus Kristus.
  • CrossYoga er en økumenisk og tværkirkelig bevægelse.Hvert eneste menneske er skabt af Gud i kærlighed og til kærlighed. Derfor vil Gud relation med os.


Vi tror, at mennesket er skabt, villet og elsket af Gud helt fra undfangelsen. Gud er optaget af hele sin skabning, både vores relationer til os selv, hinanden og til Gud.
Guds kærlighed er betingelsesløs og gives til hvert eneste menneske, som vil tage imod den. Det er ikke en kærlighed, vi kan gøre os fortjent til - men den kan fylde os mere. Guds kærlighed er ikke abstrakt, teoretisk og diffus, men konkret og nærværende, som en far eller mor elsker sit barn. Hans kærlighed til os er ikke afhængig af, om vi føler den eller ej.
Guds kærlighed betyder, at vi kan bede Gud om helbredelse og heling af krop, sjæl, sind og ånd. Kærligheden betyder også, at Gud er midt i vores sorg eller mørke, når vi møder dette i livet. Gud lover os ikke et sorgfrit liv - men han har lovet os, at han aldrig forlader os.


Vi er kaldet til at elske vores næste som os selv. Det fordrer grundlæggende respekt for alle mennesker.


Vi er skabt i Guds billede. Det har mange aspekter, men det betyder bl.a. at vi har fået evnen til at elske - og det kalder Gud os til at gøre.

Alle er velkommen til at deltage i CrossYogas aktiviteter uanset fx religion, etnicitet, køn og seksuel orientering.
I CrossYoga værner vi om respekten for menneskers holdninger, erfaringer og følelser. Du er fri til at deltage, selvom du ikke er enig i alt det, vi står for.
Vi vil ikke manipulere mennesker eller pådutte vores tro, men vi taler ærligt og åbent omkring det, vi tror på.


Mennesket er en holistisk skabning med krop, sjæl, sind og ånd.


Vi tror, at mennesket består af både krop, sind, ånd og sjæl. Det forstår vi som det fysiske legeme, mentale processer, intellekt, personlighed, følelser og Guds Ånde, som er blæst ind i os.
Disse dele er uadskilleligt flettet sammen i mennesket og påvirker hinanden gensidigt. Vi tror at Gud er nær og møder os som hele mennesker, og vi kan nærme os Gud fra alle disse perspektiver.

Kroppen - såvel som åndet, sindet og sjælen - er en gave fra Gud - med muligheder og begrænsninger. Kroppen er ikke blot en hylster, vi tilfældigvis er i. Vi er Guds tempel, og hans Ånd bor i (Se fx 1. Kor 3,16). Som mennesker har vi ansvar for at passe på krop, sjæl, sind og ånd og det er dén holistiske vinkel, som CrossYoga også lægger vægt på. Ordet yoga betyder netop sammenbinding eller forening.


Vi tror på den almægtige skaber som udtrykt i den treenige Gud; Fader, Søn og Helligånd.


Vi tror, at Gud er almægtig, alvidende og allestedsnærværende, uanset om vore omstændigheder og livsvilkår afspejler det eller ej!
Gud er jordens og universets skaber, og ingen kan sammenlignes med Gud.
Vi tror, at Gud er treenig og accepterer, at vi ikke intellektuelt kan forstå dette.
Vi kan tale om Guds egenskaber og forskellige karakterer ved fx at italesætte Gud som skaber, herre og mester, for hvem ethvert menneske må bøje sig. Jesus som ven, menneske, frelser og vejleder i vores hverdag. Helligånden som intuition, Guds stemme fx i forkyndelse, samvittigheden, fornemmelser, kraft og energi, når vi beder og udlever vores spiritualitet. Men det bliver altid kun “stykkevise” erkendelser.
I CrossYoga ønsker vi at formidle hele evangeliet, og vi bestræber os på ikke kun at lægge vægt på én side af Guds karakter.
I CrossYoga vil vi kunne bruge ord som “energi”, “altet” eller “prana” for at beskrive Gud fx for den som måske ikke har baggrund i kristen tro og teologi - men altid med en tydelig forankring i Bibelens Gud.


Jesus Kristus er vejen til fuldkommen frelse.


Vi tror, at mennesket ikke formår at redde og rense sig selv fra skyld, skam og stolthed ved at ‘tage sig sammen’.
Selvom mennesket ønsker at gøre godt, lykkes vi ikke altid med at leve op til vore ønsker og idealer. Vi er egoistiske og ofte vendt mod os selv. Dette omtaler Bibelen som synd.
Hvor “klassisk” yogafilosofi typisk forsøger at rense kroppen fra begær, egoisme, lidelse, død eller uvidenhed gennem bevægelser, meditation, mantra osv., tror vi, at renselse/frelse gives gennem tro på Jesus Kristus som død for vores skyld.
Vi tror, at Jesus Kristus gennem sin død og opstandelse overvandt døden, og at frelsen (som i traditionel yogafilosofi kunne kaldes samadhi / oplysning / salighed / harmoni) gives gennem nåde og tro på Jesus Kristus - ikke gennem gerninger. Bare ved tro på Jesus Kristus blir vi fyldt af Guds Hellige Ånd), bliver hans barn og får evigt liv. Frelsen er ikke afhængig af vores overbevisnings styrke - der er plads til anfægtelse og tvivl i troen.
Livet her på jorden vil altid indeholde lidelser, disharmoni, død og egoisme, men i livet efter døden (himlen) findes den evige oplysning, fred og salighed.

Vi opfatter karma som værende eksisterende på et mikro-niveau. Dårlige handlinger, afføder typisk dårlige konsekvenser. Gode handlinger afføder typisk mere godt og vi er kaldet til altid at gøre godt.
Guds nåde er større end karma. Nåde sletter alt dårlig karma eller sagt på en anden måde: Gud tilgiver alle synder.


Vi tror på menneskelig vækst og udvikling gennem Jesus Kristus.


Denne vækst kalder Paulus “Åndens frugter” (Galaterbrevet 6,22). Her nævner Paulus kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Frugt vokser frem over tid med stadig opmærksomhed, næring og pasning.

Vi tror, at åndelig vækst, såvel som fysisk og åndelig heling og helbredelse kan gives af Gud og fremmes gennem bøn, bevægelse, fordybelse - bl.a. gennem CrossYoga.
Vi drømmer om, at flere mennesker møder og finder fred, kærlighed og accept gennem vores arbejde. Vi er dog også bevidste om, at uden den treenige Guds indgriben kan vores egne forsøg blive u-forløste.
Vi tror på det paradoks som består i, at vi har ansvar for at søge Gud i bøn, fællesskab, bibellæsning m.m. samtidig med at vi kan stå magtesløse og ude af stand til at udvikle os som mennesker uden Guds indgriben og virken.


CrossYoga er en økumenisk og tværkirkelig bevægelse.


CrossYoga arbejder økumenisk og tværkirkeligt med alle som bekender sig til den apostoliske trosbekendelse.
CrossYoga er til inspiration i trospraksis/gudsdyrkelse. Det er et værktøj som kan bruges af det menneske, der ønsker at søge Gud med hele sit væsen (krop, sind, sjæl, ånd).
CrossYoga promoverer ikke ideologiske budskaber, politiske partier eller andre trosretninger end kristendommen.Læs også vores FAQ - klik herRapport fra 2019 om Yoga i folkekirken og kirker generelt. Klik på billedet og du downloader rapporten.

Den som bliver stille, slår alt andet ud af tankerne og med flid ser ind i evangeliet, vil få størst udbytte af det. Det er ligesom med det stille vand, der lader solen spejle sig deri og lader sig gennemvarme af den. Det brusende, urolige vand kan ikke genspejle solen eller opvarmes af den.”

(Martin Luther i en juleprædiken fra 1522).